Jaka jest kondycja gospodarki? Sprawdź PMI.

Wskaźnik PMI (Purchasing Managers Index) to miara aktywności finansowej. Indeks stworzony został przez Markit Group i Institute for Supply Management of financial activity. Ma on na celu odzwierciedlenie aktywności menadżerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi.

PMI powstaje na bazie anonimowych ankiet wysyłanych do menadżerów z całego kraju, którzy odpowiadają na pytania dotyczące swojej branży. Ocenie podlega zmiana sytuacji w branży w relacji do poprzedniego miesiąca pod kątem kilku parametrów, tj. nowych zamówień, poziomu produkcji, dostaw zapasów oraz zatrudnienia. Do wyboru menadżerowie mają trzy stopnie oceny sytuacji: lepsza, gorsza lub taka sama.

Aby wyliczyć wartość tego wskaźnika obliczana jest średnia ważona z utworzonych na podstawie otrzymanych odpowiedzi subindeksów. Uzyskane wartości podlegają ponadto korekcie o czynniki sezonowe.

Wartość wskaźnika, a poziom 50,0 pkt.

Wskaźnik PMI przyjmuje wartość 50,0 pkt., jeśli liczba respondentów oceniających koniunkturę jako lepszą jest równa liczbie respondentów, którzy ocenili koniunkturę jako gorszą.

Jakie informacje płyną ze wskaźnika PMI?

Indeks PMI jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunktury, co oznacza, że posiada znaczące cechy prognostyczne. Stosuje się pomiary aktywności zarówno dla przemysłu, jak i dla usług. Wskazania poniżej 40,0 pkt sygnalizują sytuację kryzysową. Podobną miarę aktywności stosuje się za oceanem. Odpowiednikiem indeksu PMI jest amerykański indeks o nazwie ISM (Institute for Supply Management).

Korzystne dane za październik

W ubiegłym tygodniu na rynek napłynęły najnowsze odczyty indeksów PMI dla czołowych gospodarek strefy euro. PMI dla przemysłu w strefie euro wzrósł do 58,6 pkt. (oczekiwano 57,8 pkt.), a dla sektora usług obniżył się nieznacznie do 54,9 pkt. (spodziewano się 55,7 pkt.). Warto zwrócić uwagę, iż wszystkie wskaźniki pozostają w bezpiecznej odległości od granicznego poziomu 50,0 pkt.

PMI EU przemysł

Rysunek 1 PMI dla przemysłu w strefie euro

Źródło: bankier.pl

PMI EU usługi

Rysunek 2 PMI dla usług w strefie euro

Źródło: bankier.pl

Tak dobre odczyty dobrze wróżą europejskiej gospodarce w końcówce roku. Historyczna zależność pokazuje, że wysokie wartości indeksów PMI zapowiadają przyspieszenie wzrostu PKB. Zatem można się spodziewać, że wzrost gospodarczy w strefie euro w IV kw. 2017 r.  nabierze jeszcze tempa. W III kw. 2017 r. wstępny odczyt PKB dla strefy euro wyniósł 2,5% r/r wobec 2,3% r/r w II kw. 2017 r.

PKB w Unii Europejskiej

Rysunek 3 Dynamika PKB w strefie euro

Źródło: bankier.pl

 

W USA pełen optymizm…

Tego samego dnia publikowany był indeks PMI dla gospodarki amerykańskiej. Dla przemysłu indeks ten wyniósł 54,5 pkt., wobec prognozy na poziomie 53,6 pkt. i 53,1 pkt. miesiąc wcześniej. Lepiej od prognoz, jak również wyżej od wskazań z ubiegłego miesiąca, wypadł indeks PMI dla strefy usług. Odnotowano odpowiednio (55,9 pkt., 55,6 pkt.; 55,3 pkt.).

…a w Polsce?

Teraz inwestorzy czekają na odczyt wskaźnika PMI dla rodzimej gospodarki. W czwartek 2 listopada poznamy odczyt PMI dla przemysłu. Oczekuje się, że w październiku indeks ten wyniósł 54,0 pkt. wobec 53,7 pkt. miesiąc wcześniej. Jeśli sprawdzą się prognozy ekonomistów to będzie to  dobra informacja dla rynku akcji. Silna gospodarka sprzyjać będzie utrzymaniu dobrych nastrojów i kontynuacji hossy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.