Dywersyfikacja i korelacja

Dywersyfikacja i korelacja

Nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku. To jedna z podstawowych zasad inwestowania. Dywersyfikacja portfela stała się jedną z najpowszechniejszych narzędzi w budowaniu portfela. Z grubsza rzecz ujmując polega na tym, aby nie inwestować całych środków w jedno aktywo. Wielu inwestorów jednak błędnie stosuje się do tej zasady. Co prawda zdają sobie sprawę z wagi dywersyfikacji, jednak nie wiedzą jak poprawnie zdywersyfikować portfel. Wielu inwestorów zbyt upraszcza dywersyfikację do inwestowania w kilka różnych spółek. Jest to podejście błędne, ponieważ jeżeli zakupimy kilka spółek z jednego sektora np. energetycznego np. Enea, Tauron i PGE, korzyści z dywersyfikacji mogą być znikome albo żadne. Możemy wyobrazić sobie sytuację w której rosnące ceny węgla negatywnie mogą odbić się na koszty tych spółek, a więc i na ich zyski. Spółki z jednego sektora są podatne na te same czynniki ryzyka, dlatego należy inwestować w spółki z różnych sektorów.

 Jak to zrobić?

Dobrze zdywersyfikowany portfel powinien zawierać aktywa, które zachowują się odmiennie tj. kiedy jeden składnik aktywów spada wartość drugiego aktywa powinna wzrosnąć, aby skompensować stratę. Aby się dowiedzieć, które aktywa będą do siebie pasować i są nisko skorelowane, musimy spojrzeć w tabelę korelacji. Poniżej mamy tabelę korelacji miedzy różnymi spółkami na GPW. Poszczególne cyfry w tabeli oznaczają współczynnik korelacji. Z grubsza rzecz ujmując, im niższy tym lepiej. Przykładowo korelacja miedzy indeksem WIG20 a sektorem budowlanym i deweloperskim jest dość wysoka 0,67 – tak więc wybierając jedną spółkę z tego sektora deweloperskiego i jedną z budowlanego nie osiągniemy dużych efektów dywersyfikacji. Korelacja między sektorem paliwowym a telekomunikacyjnym jest niewielka 0,01 dlatego dobierając dwie spółki z tego sektora uzyskamy bardzo dobre efekty dywersyfikacji.

Tabela korelacji stóp zwrotu

  WIG20 Energetyka Bankowy Budownictwo Deweloperski Paliwowy Telekom Informat Chemiczny
WIG20 1,00 0,70 0,86 0,49 0,60 0,76 0,27 0,55 0,46
Energetyka   1,00 0,51 0,26 0,30 0,50 0,41 0,36 0,40
Bankowy     1,00 0,44 0,54 0,56 0,21 0,49 0,29
Budownictwo       1,00 0,67 0,30 0,18 0,60 0,31
Deweloperski         1,00 0,46 0,13 0,46 0,31
Paliwowy           1,00 0,01 0,39 0,35
Telekom.             1,00 0,28 0,27
Informat               1,00 0,19
Chemiczny                 1,00

Źródło: Opracowanie własne

Co oznacza współczynnik korelacji?

Korelacja zawiera się w przedziale od -1 do 1

  • Jeżeli wynosi -1 to jeżeli aktywo A rośnie, aktywo B spada i na odwrót
  • Jeżeli wynosi 0 to oznacza iż wzrosty/spadki między aktywami nie oddziałują na siebie
  • Jeżeli korelacja wynosi do 0,3 aktywa A i B są słabo od siebie zależne
  • Jeżeli korelacja wynosi od 0,3 do 0,7 aktywa A i B są średnio od siebie zależne
  • Jeżeli korelacja wynosi ponad 0,7 aktywa A i B są od siebie silnie zależne

 

Czy tylko dywersyfikacja sektorowa?

Optymalnie inwestorzy powinni inwestować w różne klasy aktywów i w różne indeksy giełdowe. Rezygnując z dywersyfikacji między różnymi aktywami narażamy się na stratę szczególnie podczas bessy. Kiedy pogarsza się koniunktura na giełdzie często zdarza się, ze wszystkie akcje spadają i wtedy żadna dywersyfikacja sektorowa nam nie pomoże. Dzieląc nasz portfel pomiędzy różne klasy aktywów, możemy się częściowo zabezpieczyć przed dekoniunkturą na giełdzie. Szczególnie złoto jest uważane za aktywo na ciężkie czasy i zazwyczaj zyskuje na wartości podczas zawirowań na giełdzie, niepokojów politycznych, kryzysów i wojen. Z poniższej tabeli wynika, że korelacja między indeksem WIG20 a złotem wynosi -0,11 – oznacza to, że gdy indeks WIG20 traci na wartości, złoto powinno wtedy lekko zyskiwać. Dywersyfikacja pomiędzy różnymi krajami, także może być pomocna, jednak rynki światowe są naczyniami połączonymi, dlatego trudno uzyskiwać wysokie efekty dywersyfikacji inwestując w akcje spółek niemieckich, francuskich czy amerykańskich. Korelacja między naszym parkietem (WIG20) a rynkiem niemieckim (DAX), francuskim (CAC40) czy amerykańskim (S&P500) wynosi odpowiednio 0,54; 0,55 i 0,54 a więc efekty synergii będą niewielkie. Nieco lepiej pod tym względem wypada odległa od naszej giełdy, giełda japońska – korelacja między WIG20 a NIKKEI wynosi jedynie 0,29. Dobrze w dywersyfikacji portfela akcji WIG20 sprawują się też obligacje skarbowe ze względu na niską korelację 0,22.

Tabela korelacji stóp zwrotu

  WIG20 mWIG40 sWIG80 DAX CAC40 S&P500 NIKKEI Złoto Obligacje
WIG20 1,00 0,75 0,63 0,54 0,55 0,54 0,29 -0,11 0,22
mWIG40 1,00 0,85 0,63 0,63 0,58 0,36 -0,25 0,10
sWIG80 1,00 0,62 0,58 0,51 0,35 -0,27 0,05
DAX 1,00 0,86 0,73 0,64 -0,31 0,21
CAC40 1,00 0,73 0,57 -0,36 0,30
S&P500 1,00 0,59 -0,36 0,17
NIKKEI 1,00 -0,47 0,08
Złoto 1,00 0,01
Obligacje 1,00

Źródło: opracowanie własne

Podsumowując

Dywersyfikacja jest niezbędnym narzędziem używanym przy budowie portfela inwestycyjnego. Musimy jednak pamiętać, że nie zawsze dywersyfikację osiągniemy poprzez inwestycje w spółki z tej samej branży czy też tego samego indeksu. W poszukiwaniu korzyści warto wykorzystać współczynnik korelacji i zaprezentowane powyżej tabele, które pomogą nam lepiej zrozumieć na czym tak naprawdę polega dywersyfikacja.

[caldera_form id=”CF59783f0929545″]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.