Metody wyznaczania zleceń stop loss

Ostatnie siedem miesięcy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to wymagający okres dla inwestorów posiadających akcje największych spółek. Ustawiczny spadek notowań tych spółek mógł doprowadzić do znaczącego spadku wysokości aktywów w portfelu. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy istnieją metody lub narzędzia, które mogą uchronić inwestora przed gwałtownym spadkiem stanu wartości portfela? Jeśli tak to jak je zastosować? W tym artykule postaramy się stawić czoła bessie, przedstawiając uniwersalne i zarazem skuteczne metody ochrony kapitału, które każdy inwestor może zastosować w swojej strategii inwestycyjnej.

 

Metody wyznaczania zleceń stop loss

Metody wyznaczania zleceń stop loss

Znaczenie zleceń stop loss

Okres słabszej koniunktury na giełdzie wymaga od inwestora szczególnej opieki nad swoim portfelem inwestycyjnym. Trudny rynek zmusza do większego zaangażowania ze strony inwestora, ponieważ skłania go do stosowania strategii zabezpieczających przed nadmierną stratą. Jedną z najpopularniejszych metod jest stosowanie zleceń stop loss. Ich zadaniem jest zamknięcie pozycji, jeśli notowania pójdą w niepożądanym przez nas kierunku. Wielu ekspertów ten typ zlecenia porównuje do składki w polisie ubezpieczeniowej, stanowi bowiem ono zabezpieczenie przed nadmierną stratą.

Metody ustalania linii obrony

W tym artykule przedstawimy kilka metod pozwalających znaleźć na wykresie odpowiednią linię obrony.

  1. pierwsza z nich polega na ustawieniu zlecenia stop loss na podstawie średniej kroczącej. Wskaźnik ten wygładza wahania kursu poprzez ich arytmetyczne uśrednienie w przyjętym okresie. Przykładowo dla dwudziestu sesji sumuje ceny zamknięcia z ostatnich dwudziestu dni i następnie dzieli wynik przez dwadzieścia. Im dłuższy okres wskaźnika tym linia będzie gładsza i bardziej oddalona od wykresu ceny. Stop loss w trendzie wzrostowym należy ustawiać poniżej średniej, a w trendzie spadkowym powyżej średniej. Należy jednak pamiętać, że nie ma uniwersalnego okresu dla średniej. Należy na własną rękę przetestować optymalny okres wskaźnika, po to, aby najlepiej współpracował z wykresem.
  2. poziom obrony można ustalić także za pomocą zniesień Fibonacciego. Metoda ta zakłada, że trend ulega zmianie w momencie, gdy korekta sięgnie 38,2% lub 61,8% wcześniejszego ruchu. Po wyliczeniu zniesień Fibonacciego zlecenie stop loss należy ustawić poniżej otrzymanego poziomu w trendzie wzrostowym lub powyżej w trendzie spadkowym.
  3. ostatnie podejście wyznaczania zleceń stop loss opiera się na wskaźniku zmienności ATR (średni okres zmiany). Istotą tej metody jest ustalenie takiej linii obrony, która uwzględniałaby przeciętny zakres wahań kursu w danym okresie (np. dwadzieścia sesji). Dzięki temu minimalizujemy ryzyko wyjścia z rynku przy przypadkowych wahaniach rynku. Do obliczenia tego parametru, oprócz ATR, można wykorzystać również odchylenie standardowe. Obliczoną wartość należy pomnożyć przez mnożnik (najczęściej stosuje się wartości od 1,5 do 3,0) i uzyskany wynik należy odjąć od ceny zakupu akcji lub dodać, gdy gramy na spadek.

 

Zastosowanie jednej z przedstawionych metod w swoich strategiach inwestycyjnych przyniesie wymierne korzyści dla inwestora, ponieważ pozwoli nie tylko ograniczyć potencjalną stratę na portfelu, ale również zminimalizuje ryzyko podjętych decyzji i w rezultacie przyczyni się do maksymalizacji stopy zwrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.