Jaka waluta, taka gospodarka

To co się dzieje na rynku walutowym w głównej mierze zależy od stanu gospodarki. Jeśli państwo nie interweniuje na rynku walutowym(np. Szwajcarzy utrzymując sztywno kurs wymiany franka wobec euro przed kilkoma miesięcy, by pobudzić eksport) to między kursem waluty a stanem gospodarki istnieje silna zależność, z której wynika, że im silniejsza waluta, tym silniejsza gospodarka i odwrotnie. – wszelkie zawirowania i  zmiany gospodarce znajdują odzwierciedlenie w jej kursie.

Z czego to wynika?

Na kurs waluty ma wpływ szereg czynników makroekonomicznych, takich jak inflacja, bezrobocie, eksport i import, wzrost PKB oraz działania interwencjonistyczne państwa. Każdy z tych czynników można rozpatrywać z osobna, choć są one współzależne. Jakakolwiek zmiana jednego z tych czynników ma wpływ na drugi.

W niniejszym artykule przedstawię najważniejsze czynniki stymulujące wzrost danej waluty na przykładzie polskiej złotówki.

Inflacja

Wysokie ceny powodują, że produkty krajowe przestają być konkurencyjne i klienci częściej sięgają po towary z zagranicy. Żeby je kupić konieczna jest wymiana lokalnej waluty na inną. Skutkuje to obniżeniem jej wartości, czyli deprecjacją. Póki, co presja inflacyjna nam nie grozi z uwagi na gwałtowny spadek cen energii(patrz ceny ropy i gazu), zatem ten czynnik nie powinien hamować umocnienia PLN.

Wysokość stóp procentowych

Na kurs waluty danego kraju ma wpływ nie tylko polityka danego kraju i wydarzenia gospodarcze, ale również działania banku centralnego, które uprawniony jest do sterowania kursem waluty, m.in. poprzez stopy procentowe lub uruchamiając rezerwy walutowe. To właśnie działania tego organu w dużej mierze warunkują zachowania dużych inwestorów, a ci z kolei przesuwają kapitał z jednego kraju do drugiego osłabiają lub umacniają lokalną walutę. Przekładając to na krajowy grunt, Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie nie zmieni stóp w ciągu najbliższych miesięcy, natomiast pierwszych decyzji w tej sprawie możemy oczekiwać dopiero w 2016 roku. Niemniej rynek walutowy reaguje z 3-6 miesięcznym wyprzedzeniem na zmianę poziomu stóp, dlatego złotówka może umacniać się w momencie, gdy pojawią się wyraźniejsze przesłanki do podjęcia takiej decyzji.

Sytuacja polityczna i wewnętrzna kraju

Historia pokazuje nam, że gwałtowne spadki kursu waluty  o daleko posuniętych skutkach mogą spowodować kryzysy społeczno-polityczne. Inwestorzy przywiązują dużą wagę do stabilnej sytuacji politycznej, działalności partii politycznych, ruchów i nastrojów społecznych. Gdy dojdą do wniosku, że inwestycje w danym kraju są zagrożone ze względu np.: na demonstracje, strajki mogą wyprzedawać papiery wartościowe. Skutkiem tego jest osłabienie krajowej waluty. W naszym kraju sytuacja polityczna jest stabilna i pozostaje bez wpływu na ocenę kondycji gospodarczej Polski. Dopiero drastyczne zmiany lub odwrócenie polityki dotyczącej konsolidacji fiskalnej lub zarządzania makroekonomicznego mogą przełożyć się na rewizję perspektyw oceny koniunktury Polski.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki należy stwierdzić, że w drugiej połowie roku powinno dojść do wyraźniejszego umocnienia krajowej waluty i tym samym do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego.

 

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, została przygotowana przez ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.