Dla kogo korzystne są niskie stopy procentowe?

Rada Polityki Pieniężnej w marcu zakończyła cykl obniżek stóp procentowych. Niski koszt pieniądza będzie obowiązywał w Polsce przez kilka kolejnych kwartałów. Jest to bardzo dobra informacja przede wszystkim dla kredytobiorców. Niskie stopy procentowe, tanie surowce to jednocześnie argumenty przemawiające za rynkiem akcji.

Koniec cyklu obniżek
Skala marcowej obniżki mogła być dla inwestorów częściowym zaskoczeniem, gdyż konsensus zakładał redukcję stóp o 0,25 ppt. Rada Polityki zdecydowała się jednak na mocne cięcie o 0,50 ppt. z uwagi na pogłębiającą się deflację w Polsce. Równocześnie zasygnalizowany został koniec cyklu obniżek stóp procentowych. Wpływ na tę decyzję mogły mieć też działania innych banków centralnych. Przede wszystkim chodzi tu o rozpoczęty w marcu program skupu obligacji skarbowych przez EBC oraz prawdopodobne opóźnienie rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp w USA.

Wykres zmian stopy referencyjnej NBP w ostatnich 10-ciu latach

stoparefernc240415

 

Przepływ środków do funduszy akcyjnych
W otoczeniu rekordowo niskich stóp procentowych w Polsce, rosną szanse na utrzymanie dobrej koniunktury na GPW. Po udanym 2014 r. dla rynku instrumentów dłużnych i kontynuowanym spadku rekordowo niskich poziomów rentowności obligacji skarbowych krajów wschodzących, w 2015 r. oczekiwany jest przepływ kapitału w kierunku aktywów oferujących atrakcyjniejsze stopy zwrotu. Można oczekiwać, iż spadek uzyskiwanych stóp zwrotu skłoni inwestorów do przesuwania coraz większych środków z funduszy obligacyjnych do oferujących potencjalnie wyższe zyski funduszy akcyjnych.

Spółki konsumenckie nadal w cenie
W otoczeniu niskich stóp procentowych i deflacji, rosną realne płace polskiego konsumenta. Niższe opłaty za transport, czynsz, czy żywność powodują, iż popyt konsumenta jest silniejszy i poszukuje atrakcyjnych dóbr wyższego rzędu. Takimi dobrami są np. odzież czy obuwie, itp. Stąd właśnie utrzymujące się dobre wyniki sprzedażowe takich spółek jak Vistula, Bytom, Monnari, czy CCC. Korzystne warunki do zwiększenia sprzedaży posiadają również spółki deweloperskie. Niskie stopy procentowe napędzają rynek mieszkaniowy, gdyż tani pieniądz zachęca Polaków do zaciągania kredytów. Atrakcyjnie oceniane są np. Robyg, Polnord, czy DOM Development.

Spółki z wysokim zadłużeniem stosujące wysoką dźwignię finansową

Przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie dynamicznego rozwoju, chcąc podnieść wykazywaną rentowność kapitałów własnych, najczęściej posiłkują się zewnętrznymi źródłami finansowania. Kredyt bankowy jest dla właściciela spółki tańszym sposobem finansowania niż powiększanie kapitału własnego, ze względu na niższy koszt ryzyka. Ponadto przedsiębiorstwa mogą wliczać koszty odsetek do kosztów uzyskania przychodów pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania. Zatem niższe stopy procentowe są korzystne dla firm stosujących wysoką dźwignię finansową.

Na niższych stopach skorzystają notowani na GPW eksporterzy, trudniej mają natomiast importerzy i sektor bankowy

W trakcie trwania cyklu obniżek stóp procentowych przez RPP rośnie presja na złotego. Osłabienie polskiej waluty w konsekwencji powoduje, że eksport jest bardziej opłacalny, gdyż firmy uzyskują wyższą marże oraz większą konkurencyjność swoich produktów na rynkach zagranicznych. Trudniej natomiast jest importerom i sektorowi bankowemu z powodu spadku marży odsetkowej netto.

Cenne dywidendy
Przy niskich stopach procentowych inwestorzy jeszcze bardziej zwracają uwagę na spółki, które wypłacają dywidendę. W Polsce rentowność 10 letnich obligacji skarbowych spadła w minionym roku z 4.3% do 2.5%. Na początku 2015 r. rentowność ponownie zaczęła obniżać się. Z kolei stopa dywidendy dla indeksu WIG20 w 2014 r. spadła o nieco ponad 1 pp (z 5.07% do 3.97%), jednak wyraźnie przekracza poziom rentowności obligacji, co sugeruje wyższą atrakcyjność akcji względem papierów dłużnych.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.