Dynamika PKB, a indeks WIG

Co miesiąc inwestorzy poznają najbardziej aktualne dane dotyczące m.in. produkcji sprzedanej przemysłu, dynamiki sprzedaży detalicznej, inflacji w naszym kraju. Figury te pomagają w szacunkach dynamiki produktu krajowego brutto podawanej, co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny. Czy dane te mają bezpośrednie przełożenie na zachowanie indeksu WIG?

Dane dotyczące PKB w najszerszy i najbardziej wszechstronny sposób prezentują ogólną sytuację gospodarczą w kraju. Jest to zarazem kluczowy odczyt dla rynków finansowych, szczególnie dla rynku akcji. Ogólnie mówiąc, PKB to suma wartości rynkowej wszystkich finalnych dóbr i usług wytworzonych przez dane państwo. Na dynamikę i wielkość PKB wpływają zarówno wydatki inwestycyjne firm, konsumpcja gospodarstw domowych, wydatki rządowe oraz zapasy.

Obserwacja dynamiki PKB oraz inflacji w dużym stopniu pomocna jest przy decyzjach inwestycyjnych i próbach wyznaczenia okresu lokowania wolnych środków pieniężnych w poszczególne klasy aktywów. Po fazie recesji, kiedy spadek dynamiki PKB wyraźnie traci impet, należy zainteresować się rynkiem akcji. W fazie rozkwitu, przy stopniowym wzroście tendencji inflacyjnych, gracze bardziej zaczynają interesować się rynkiem surowcowym, który zwyżkuje tuż przed fazą maksymalnego tempa wzrostu PKB. Druga połowa cyklu obejmuje fazę spowolnienia i recesji. Okresom tym towarzyszy szczyt tempa inflacji oraz stopniowe wyhamowywanie gospodarki.

 

rys1

Aktualne prognozy ING odnośnie dynamiki PKB na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów strefy euro przedstawia poniższa tabela. W Polsce w 2015 r. dynamika PKB powinna przyśpieszyć do 3,2% z 3,1% prognozowanych na ten rok. Bardziej optymistyczne prognozy dotyczą 2016 r., kiedy to w naszym kraju spodziewany jest wzrost PKB o 3,6%. Pozytywne tendencje stopniowego przyśpieszenia dynamiki PKB spodziewane są ponadto w USA, jak również w całej strefie euro.

rys2

 

Na podstawie danych historycznych oraz prognoz przedstawionych w powyższej tabeli, możemy pokusić się o przedstawienie kierunku, w którym powinien podążać indeks WIG w najbliższych latach. Perspektywy rysujące się przed naszym rynkiem akcji są umiarkowanie pozytywne. Stopniowo wychodząca z kryzysu strefa euro, oraz dobra koniunktura w największej gospodarce świata, powinny wspierać naszą giełdę w kontynuowaniu trendu wzrostowego.

 

rys3

Mariusz Puchałka

Analityk giełdowy

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, została przygotowana przez ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.