Inwestycje Alternatywne: Surowce

Bardzo ciekawym rodzajem inwestycji alternatywnych są inwestycje w surowce. Do najczęściej handlowanych surowców należą: ropa naftowa, gaz ziemny, olej opałowy, cukier, złoto, srebro, kukurydza, pszenica, soja, miedź, olej sojowy. Wielu inwestorów uważa iż inwestycje w surowce są bardzo ryzykowne, jest to nieprawda. Inwestycje w surowce same w sobie są stosunkowo bezpieczne w porównaniu z akcjami (biorąc pod uwagę zmienność kursu). To co sprawia iż inwestycje w surowce są postrzegane jako ryzykowne,  jest fakt iż większość surowców na giełdach jest handlowana za pomocą kontraktów terminowych, a w związku z tym są lewarowane. Dźwignia finansowa w przypadku większości kontraktów na surowce wynosi od 5 do 20, co oznacza iż przy wzroście danego surowca o przykładowo 10% wartość kontraktu powinna w przybliżeniu wzrosnąć o 50%-200%.

Rodzaje Inwestycji w Surowce

Do głównych rodzajów surowców handlowanych na rynkach światowych należą: surowce energetyczne, metale, zboża oraz rynek soft.

ropa naftowa

http://pixabay.com

Surowce energetyczne zajmują czołowe miejsce w handlu towarami na świecie. W światowym handlu surowcami energetycznymi dominują ropa naftowa i gaz ziemny. Przy inwestycjach w surowce energetyczne podobnie jak w przypadku zbóż dużą role odgrywa pogoda. Jednak odmiennie jak w przypadku zbóż, nie interesuje nas wielkość nasłonecznienia i ilość opadów ale sztormy, które cyklicznie pojawiają się na terenie północno-zachodniego Atlantyku i utrudniają handel. Duże znaczenie mają także czynniki polityczne, szczególnie niepokoje społeczne w krajach eksportujących ropę naftową. Dodatkowym długoterminowym czynnikiem jest tempo wzrostu gospodarczego na świecie.

Wśród metali największe znaczenia maja: złoto, srebro i miedź. Złoto i srebro najczęściej zyskują w okresach kryzysów gospodarczych. Wzrostowi cen metali szlachetnych sprzyja także wysoka inflacja oraz osłabienie dolara w stosunku do walut zagranicznych. Na miedź głównym czynnikiem wywierającym wpływ jest sytuacja polityczna i możliwości dostawcze w: Chile, Peru i RPA. Jako, że głównym konsumentem miedzi są Chiny – sytuacja gospodarcza w Chinach również ma bardzo duże znaczenie dla cen tego surowca.

Zboża są jednym z najczęściej handlowanych towarów na rynku. Handel nasionami jest bardzo intensywny w okresie wiosny i lata. Wśród nasion dominuje handel kukurydza, która jest najczęściej używana jako pasza dla zwierząt i do produkcji alkoholu. Przy inwestycji w nasiona warto zwrócić uwagę na prognozy pogody oraz miesięczne szacunki dotyczące prognoz produkcji. Najwyższe ceny zbóż obserwuje się w okresie letnim tuż przed zbiorami a najniższe w okresie zbiorów.

Kawa

http://pixabay.com

Rynek „softs” obejmuje: bawełnę, kakao, kawę, cukier. Głównym czynnikiem wpływającym na ceny bawełny jest sytuacja pogodowa (głównie Chinach i Indiach). Do sytuacji pogodowej w przypadku produkcji kakao i kawy możemy doliczyć problemy polityczne, gdyż największymi producentami kawy i kakao są kraje Afrykańskie i Południowoamerykańskie. W przypadku produkcji cukru należy baczną uwagę zwracać na sytuację pogodową (szczególnie opady) w Brazylii.

 

Gracze

Występują 3 główne typy graczy na rynku kontraktów na surowce: komercyjni, wielcy spekulanci i drobni spekulanci. Grupa graczy komercyjni obejmuje producentów surowców (firmy wydobywcze chcące zabezpieczyć się przed spadkiem cen), jak tez odbiorców surowców (chcących zabezpieczyć się przed wzrostem cen surowców). Grupa ta chce przede wszystkim zabezpieczyć się przed nagłymi spadkami i wzrostami cen, dlatego są gotowi zapłacić za zabezpieczenie (często korzystają z opcji wystawionych na tym rynku).

Drugą grupą graczy na rynku surowców są wielcy spekulanci. Grupa ta obejmuje fundusze inwestycje oraz fundusze hedgingowe. Ze względu na wielkość rynku gracze ci starają się przewidzieć kurs surowca na giełdzie, analizując aktualną strukturę popytu i podaży i inne czynniki mi. pogodowe czy polityczne. W zamian za poniesione ryzyko (zabezpieczając pozycje grupy komercyjnej) oczekują ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Ostatnią grupą są drobni spekulanci, którzy starają się zarobić na ruchach cen akcji. Ze względu na ograniczone możliwości analizowania sytuacji na światowych parkietach, kierują się zazwyczaj analiza techniczną przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

 

Podsumowane

Inwestycje w surowce mogą znacznie urozmaicić portfel inwestycyjny wzbogacając portfel o kilka ważnych elementów mi. dywersyfikację oraz zabezpieczenie przed wysoką inflacją. Element dywersyfikacyjny jest szczególnie istotny z uwagi na to iż akcje oraz surowce w długim terminie nie są ściśle ze sobą skorelowane. Ponadto, w okresach wysokiej inflacji zaobserwowano iż surowce przynosiły wyższe stopy zwrotu niż np. akcje.

Inwestycje w surowce można dokonać za pomocą certyfikatów turbo na: ropę naftową, gaz naturalny, złoto oraz srebro. http://www.ingturbo.pl/rynki/surowce#all . Inwestycji można dokonać także pośrednio kupując spółki zajmujące się wydobyciem surowce: w Polsce największymi spółkami surowcowymi są: KGHM, JSW, Bogdanka. Historycznie surowce powinny przynosić niższe stopy zwrotu niż w przypadku akcji, jednak wyższe niż w przypadku obligacji rządowych. Przy zastosowaniu dźwigni jaką oferują kontrakty turbo, można spodziewać dużo wyższych stóp zwrotu niż w przypadku akcji jednak istnieje większe pole do poniesienia straty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.