Inwestycje Alternatywne: Inwestycje Emocjonalne

Inwestycje Alternatywne: Inwestycje Emocjonalne

Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez Barcleys w 2012 roku najbogatsi amerykanie posiadają około 10% swojego bogactwa w: obrazach, antykach, wyrobach jubilerskich, winach i innych aktywach emocjonalnych. Coraz więcej instytucji zajmuje się także zarządzaniem aktywami emocjonalnymi, powstają fundusze inwestujące w wina, emitowane są certyfikaty inwestycyjne w wiskey oraz pojawiają się profesjonalni doradcy pomagający wybrać odpowiedni obraz w celach inwestycyjnych. Coraz więcej inwestorów zastanawia się na ulokowaniem gotówki w długoterminowe aktywa emocjonalne. W tym artykule postaram się scharakteryzować najważniejsze inwestycje emocjonalne oraz rozważyć zasadność dodania ich do inwestycyjnego portfolio.

Sztuka, znaczki, skrzypce

Analitycy z  Financial Analyst Journal (FA) Elroy Dimson autorzy Christophe Spaenjers przeanalizowali trzy długoterminowe inwestycje emocjonalne: inwestycje w sztukę, znaczki i skrzypce na przestrzeni ponad stu lat (1900-2012). Inwestycje w  sztukę w tym okresie dały zarobić rocznie 6,4% po odjęciu inflacji daje to średnioroczny zwrot w kategoriach realnych na poziomie 2,4%. Obrazy okazały się przynosić ponadprzeciętne stopy zwrotu w okresach wysokiej inflacji a także prosperity, natomiast najsłabsze stopy zwrotu obserwowane były w okresach wojen (I i II wojna światowa a także recesji Great Depression oraz kryzys naftowy).

Zannualizowany zwrot na przestrzeni 112 lat z inwestycji w znaczki wyniósł 6,9% w kategoriach nominalnych (w funtach brytyjskich), natomiast w kategoriach realnych (po uwzględnieniu inflacji) wyniósł 2,8%. Najszybszy wzrost wartości tej inwestycji występował w latach siedemdziesiątych (w okresie wysokiej inflacji), w okresie tym zyskiwały także diamenty, złoto i inne trwałe aktywa, które zabezpieczały przed inflacją. Podobnie jak w przypadku inwestycji w dzieła sztuki największe załamanie odnotowano podczas niepokojów społecznych, w okresie I wojny światowej oraz na początku lat osiemdziesiątych.

Trzecią kategorią inwestycji emocjonalnych przeanalizowanych przez FAJ były skrzypce. W okresie od 1900 do 2012 roku inwestycje w instrumenty muzyczne przyniosły w kategoriach nominalnych zwrot w wysokości 6,5% rocznie, natomiast w kategoriach realnych 2,5%, jest to zbliżony poziom do inwestycje w dwa pozostałe aktywa.

violin

http://pixabay.com/pl/skrzy pce-skrzypiec-muzyka-klasyczna-338518/

Niedogodności związane z inwestycjami w aktywa emocjonalne

Jedna akcja spółki KGHM jest dokładnie tyle samo warto co inna akcja KGHM, inaczej jest w przypadku jednego obrazu. Każdy obraz ma zespół czynników, które determinują jego wartość i możliwości wzrostu. Dlatego aby móc inwestować w inwestycje emocjonalne potrzebujemy doskonałego rozeznania w danej klasie aktywów lub też musimy skorzystać z pomocy profesjonalisty, który jednak nie udzieli nam porady bezpłatnie. Inwestycje w spółki giełdowe również wymagają szczegółowej analizy, jednak analizy te są dostępne, a usługi doradcze dzięki silnej konkurencji kosztują znacznie mniej.

Głównym problemem w przypadku inwestycji emocjonalnych, jest skrajny brak płynności. W przypadku płynnych akcji możemy pozbyć się inwestycji w przeciągu ułamka sekundy, natomiast zbycie obrazu, znaczka czy skrzypiec trwa miesiące a nierzadko nawet lata. Szczególnym problemem może stać się zbycie obrazu podczas kryzysów finansowych, gdy inwestor może potrzebować większego kapitału a tymczasem popyt na dzieła sztuki w okresach kryzysu zamiera.

Kolejną niedogodnością przy inwestycjach w aktywa emocjonalne są wysokie koszty transakcyjne. Koszty transakcyjne w przypadku zakupu akcji wynoszą poniżej 1% (obecnie w promocji ING 0,34%-0,29%; http://www.ingsecurities.pl/ing_aktywni.xml) W przypadku dzieł sztuki, koszty te są zdecydowanie większe, obejmują najczęściej zapłatę dla Domu Aukcyjnego premii przez kupującego i prowizji przez sprzedającego. Czasem koszty te mogą dochodzić nawet do 25% wartości inwestycji. Na szczęście opłaty te ponoszone są z reguły raz na kilkanaście lat, dlatego można je rozłożyć w czasie.

malarz

http://pixabay.com/pl/malowa nie-farbami-p%C4%99dzel-328676/

Ryzyka Inwestycyjne

Tak jak przy innych rodzajach aktywów, w przypadku inwestycji w aktywa emocjonalne istnieje ryzyko wahań rynkowych. Odchylenie standardowe rocznej stopy zwrotu przedstawia się następująco: znaczki 13,5%, skrzypce 10,1%, sztuka 13,2%, gdy tymczasem inwestycja w akcje wiąże się z ryzykiem na poziomie 21,6% (odchylenie standardowe) a obligacji 11,9%.

Ponadto, w przypadku inwestycji w aktywa emocjonalne mamy ryzyko zmiany gustów. Popyt na poszczególne aktywa, moda oraz gust mogą się znacznie zmieniać w czasie i są trudne do przewidzenia. Bańki spekulacyjne nie są domeną jedynie akcji ale występują także w przypadku omawianych aktywów. W przypadku inwestycji w aktywa emocjonalne, można zaobserwować prawidłowość iż dane aktywa stają się coraz bardziej popularne ze względu na to iż stają się coraz bardziej popularne (zamknięte koło). Dlatego takie podejście powoduje iż o bańki spekulacyjne na tym rynku jest niezwykle łatwo.

Kolejnym ryzykiem który wiąże się z inwestycją w tą klasę aktywów są oszustwa i podróbki. Prawdopodobieństwo oszustwa i zapewnienie bezpieczeństwa rynku stanowi wyzwanie dla rozwoju rynku w najbliższym czasie.

 

Aktywa emocjonalne w portfelu inwestora?

Akcje na przestrzeni ostatnich 112 lat dały zarobić średnio rocznie 11,2%, jest to dużo więcej niż dały zarobić wspomniane aktywa emocjonalne. W długim okresie inwestycje w aktywa emocjonalne odznaczały się jednak mniejszym ryzykiem rynkowym, mierzonym odchyleniem standardowym. Biorąc pod uwagę jednak pozostałe rodzaje ryzyka (brak płynności, oszustwa) wydaje się iż omawiane inwestycje cechują się równie wysokim ryzykiem. Niższa stopa zwrotu przy porównywalnym poziomie ryzka, oraz wysokie koszty transakcyjne powodują iż w porównaniu do akcji inwestycja w aktywa emocjonalnie nie wygląda atrakcyjnie.

Zdecydowanie akcje powinny stanowić główną część portfela, jednak warto posiadać w portfelu urozmaicone inwestycje ze względu na dywersyfikację. Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy tworzenia własnego portfela inwestycyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.