Stawiam na budowlankę

              W 2013 r. kontynuowane były negatywne tendencje w sektorze budowlanym w Polsce. Do połowy roku produkcja w tym segmencie notowała regres. W całym 2013 r. nastąpił jednocyfrowy spadek wartości dodanej, natomiast w drugiej połowie ub. r sytuacja zaczęła się poprawiać. Można również zaryzykować stwierdzenie, iż doszło do swego rodzaju przesilenia, po którym może być już tylko lepiej.

             Ponadto jest spora szansa, iż w 2014 r. sytuacja w budownictwie w Polsce powinna się poprawić. Argumentami przemawiającymi za takim scenariuszem są m.in. 1) dokonane przez RPP obniżki stóp procentowych do historycznie niskiego poziomu 2,5 proc., przy jednoczesnym spadku oprocentowania kredytów hipotecznych poniżej 4 proc. ; 2) postępujące stopniowo ożywienie gospodarcze; 3) wzrost liczby inwestycji. W efekcie tych czynników widoczny jest już wzrost portfeli spółek budowlanych, co w przyszłości powinno przełożyć się na poprawę wyników finansowych.

            Dodatkowym katalizatorem może okazać się nowa perspektywa unijna budżetu UE i wzrost tempa przygotowania inwestycji na lata 2014 – 2020. Zakłada ona ok. 72,9 mld euro na finansowanie inwestycji w Polsce z Funduszu Spójności. W nowym unijnym rozdaniu na lata 2014-20 województwa dostaną na regionalne programy operacyjne (RPO) ok. 28 mld EUR (o ponad 11 mld EUR więcej niż w obecnej perspektywie). Najwięcej funduszy w ramach RPO na lata 2014-20 dostanie województwo śląskie – ponad 3 mld EUR (obecnie dysponuje 2,34 mld EUR).

           Według szacunków, w 2014 roku nadal poprawiać się będzie sytuacja w przemyśle, w którym, wartość dodana wzrośnie o 2,2 proc. Lepsze wyniki ma odnotować także budownictwo, gdzie po okresie głębokiego kryzysu nastąpi odbicie i wzrost wartości dodanej o 4,6 proc.

           Poniżej przedstawiamy wykres opisujący ogólne tendencje w sektorze budowlanym spółek notowanych na GPW w okresie ostatnich 7 lat. Wykres zysku netto spółek osiągnął swoje maksimum w 2005 r. i przeszedł w fazę spadkową. Przychody przedsiębiorstw budowlanych rosły jeszcze przez 4 lata, jednak przy spadających marżach. Do gwałtownego załamania doszło natomiast w 2012 r., kiedy to wiele spółek budowlanych zaczęło generować straty.

rys1

        Spójrzmy teraz, jak sytuacja w sektorze budowalnym kształtowała się w ubiegłym roku w rozbiciu na poszczególne kwartały. Można zaryzykować stwierdzenie, iż do pozytywnego przełomu doszło w okresie IV kw. 2012 r. – I kw. 2013 r. Wówczas wykresy zysków spółek (netto i operacyjnych) odbiły się od dna, przy dalszym spadku przychodów (nastąpiła dawno niespotykana poprawa marż). W kolejnych kwartałach przychody przedsiębiorstw budowalnych nieznacznie wzrosły wraz z aprecjacją zysków operacyjnych. Kuleje jeszcze wykres zysku netto, na co wpływ mają wysokie obciążenia finansowe spółek budowlanych, konieczność restrukturyzacji i spłaty zadłużenia.

 rys2

Czym kierować się przy wyborze spółek budowlanych do portfela?

         Kluczowym wskazaniem przy doborze spółek budowlanych do portfela powinna być wstępna analiza zadłużenia. Wyeliminowanie przelewarowanych przedsiębiorstw pozwoli, bowiem na znaczące obniżenie ryzyka inwestycyjnego. Jeśli natomiast zestawimy zarządzanie kapitałem obrotowym ze sposobem finansowania, do oceny pomocny jest tzw. kapitał obrotowy netto. Powinien on być zdecydowanie dodatni. Ostatecznie miarą efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa są przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

        W celu przeprowadzenia analizy wybraliśmy kilka spółek z sektora: Mostostal Zabrze, Mostostal Warszawa, Erbud, Elektrobudowę, Awbud i CNT.

        Poniżej przedstawiamy wykres stopy zadłużenia spółek budowlanych (relacja zobowiązań do wartości pasywów). Najgorszą sytuację ma obecnie Mostostal Warszawa. Zadłużenie rośnie również w przypadku Awbudu. Po drugiej stronie bezpiecznie kształtuje się zadłużenie CNT, Mostostalu Zabrze, Elektrobudowy, skutecznie zadłużenie obniża Erbud.

 

rys3

 

          Spójrzmy teraz na poziom kapitału pracującego. W tym zestawieniu w czołówce znajduje się Erbud i Elektrobudowa, nieźle jest również w Mostostalu Zabrze i CNT. Mocno rozchwianą sytuację w zakresie KON ma natomiast Mostostal Warszawa, natomiast Awbud balansuje na granicy poziomu równowagi.

rys4

 

        Do oceny pozostał jeszcze cash flow z działalności operacyjnej. W tym zakresie ponownie pozytywnie wyróżnia się Elekrobudowa, Erbud, rośnie również CF dla CNT. Najgorszą sytuację mają Mostostale, z tym, że przepływy operacyjne w Zabrzu są unormowane, natomiast Warszawę cechuje duża wariancja.

 

rys5

 

       Podsumowując, spółki o solidnych fundamentach to Elektrobudowa i Erbud. Podmioty te charakteryzują się bezpiecznym poziomem zadłużenia, wysoką wartością kapitału pracującego oraz generują solidne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

        Na drugim planie znajdują się restrukturyzujące się: Mostostal Zabrze i CNT. Obie spółki mają bardzo bezpieczną strukturę zadłużenia, jednak gorzej dla tych firm wypada poziom kapitału pracującego w porównaniu z liderami sektora. Stopniowo dla tych spółek poprawiają się przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

       Jako ryzykowne należy uznać natomiast Mostostal Warszawa i Awbud. W przypadku pierwszej ze spółek zniechęca przede wszystkim bardzo wysokie zadłużenie i ujemne CF z działalności operacyjnej. Ponadto kapitał pracujący podlega sporym wahaniom. Lepiej wypada ocena Awbudu, jednak niepokoić może systematyczny wzrost dźwigni finansowej spółki, przy bliskim zeru kapitale pracującym i niestabilnych przepływach CF z działalności operacyjnej.

 

Mariusz Puchałka

Analityk giełdowy

  

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, została przygotowana przez ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Jeden komentarz

  1. Budowlane OK, ale trzeba uwazac bo jak emisja wyskoczy to kurs schodzi Przede wszystkim zadluzeniem jest wazne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.