Branże w cyklu koniunkturalnym

Równomierny i nieustanny wzrost PKB globalnej gospodarki nie jest możliwy. Tak jak w pogodzie, również w ekonomii występują cykle, w tym przypadku koniunkturalne.

Jest nic innego jak zjawisko widocznych wahań różnych mierników ekonomicznych, które opisują poziom koniunktury. W trakcie cyklu wahaniom podlegają takie mierniki jak PKB, poziom bezrobocia, inflacja, eksport i import, czy wydatki konsumencie i zyski firm.

Klasyczny cykl koniunkturalny składa się z czterech etapów:

  1. dno, czyli depresja, to stan gospodarki, kiedy wskaźnik PKB, inflacji, zysków spółek znajdują się na niskim poziomie;
  2. faza ożywienia, to okres wzrostu zatrudnienia, produkcji, inwestycji, wzrostu popytu i cen, przy jednoczesnym spadku bezrobocia;
  3. faza szczytu, to okres braku wzrostowej dynamiki, przy utrzymywaniu się kluczowych wskaźników na wysokim poziomie;
  4. dopełnieniem cyklu jest faza recesji, w której rośnie bezrobocie, obniża się produkcja, spada również presja inflacyjna oraz zyski przedsiębiorstw.

Również rynek giełdowy jest w ścisły sposób powiązany z cyklem gospodarczym, z wynikami finansowymi spółek. W przypadku rynku akcji mówimy przede wszystkim o hossie i bessie i w ramach tych okresów o fazach paniki, zniechęcenia do akcji, niewiary w możliwość odbicia, stopniowego wzrostu, euforii i przewartościowania.

Cykle koniunkturalne rzutują również na zachowanie się poszczególnych klas aktywów. Hossa najczęściej rozpoczyna się od rynku obligacji, następnie zwyżkuje rynek akcji, po czym dochodzi do wzrostu cen nieruchomości, a następnie surowców. Fazy te mogą na siebie nieznacznie nachodzić, jednak kolejność jest zachowana.

Jak to natomiast wygląda w przypadku poszczególnych branż notowanych na rynku giełdowym?

Objaśnienie: przedstawione w artykule wykresy na osi Y pokazują uzyskane historyczne średnie stopy zwrotu poszczególnych branż w kolejnych fazach cyklu koniunkturalnego.
Badanie dotyczyło 3 tys. spółek o największej kapitalizacji z rynku amerykańskiego w latach 1963 – 2010.

1. Zachowanie sektorów na początku fazy cyklu przedstawia diagram poniżej:

Rys1

źródło: www.fidelity.com

Sektory, które zachowują się dobrze na początku cyklu to te, które są wrażliwe na stopy procentowe (dobra luksusowe i finanse) i ekonomicznie wrażliwe (przedsiębiorstwa , informatyka i materiały).

2. Zachowanie sektorów w środkowej fazie cyklu

Rys2

źródło: www.fidelity.com

Zachowanie sektorów jest zróżnicowane w środkowej fazie cyklu i zależne jest od wyników spółek danego sektora w fazie cyklu koniunkturalnego.

3. Wyniki sektorów w późnej fazie cyklu

Rys3

źródło: www.fidelity.com

Gdy ożywienie gospodarcze dojrzewa, najlepiej prezentują się sektory: surowcowy i materiałowy, które są ściśle związane z cenami surowców. Na uwagę zasługują również, sektory defensywne, takie jak opieka zdrowotna, spółki wrażliwe na popyt konsumpcyjny oraz użyteczność publiczna.

4. Zachowanie sektorów w fazie recesji

Rys4

źródło: www.fidelity.com

W fazie recesji przewagę posiadają sektory defensywne (podstawowe dobra konsumpcyjne, użyteczności publicznej, telekomunikacji i opieki zdrowotnej).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, została przygotowana przez ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Mariusz Puchałka
Analityk giełdowy

2 komentarzy

  1. Mariusz Puchałka,

    Najbardziej przeceniony w ostatnich latach był sektor budownictwa. Branża ta stopniowo odbiła się, a prawdziwą poprawę powinniśmy zaobserwować w przyszłym roku. W związku z tym dobrze należy ocenić spółki budowlane, materiałów budowlanych. Wrażliwa na przyśpieszenie wzrostu gospodarczego jest również informatyka, gdyż firmy osiągając lepsze wyniki, skłonne będą do wydatkowania na usługi IT. Wciąż aktualnym tematem pozostają spółki dywidendowe. Być może okazji do inwestycji znajdzie się wśród małych banków. Po drugiej stronie znajduje się natomiast branża surowcowa, której nadal należy unikać.

  2. Gospodarka idzie do przodu powinno byc wyszy pkb w przyszlym roku To ktore branze wybrac?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.