Cykl konwersji gotówki cenną wskazówką

           W ocenie sytuacji konkurencyjnej na tle branży pomocne dla inwestora okazują się wskaźniki cyklu konwersji operacyjnej i cyklu konwersji gotówki.

          Cykl operacyjny oznacza hipoteczny okres upływający pomiędzy wydatkowaniem środków pieniężnych na zakup zapasów, a ich odzyskaniem z tytułu spłaconych należności. Inaczej mówiąc cykl operacyjny jest sumą cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji należności.

         Jeżeli od cyklu operacyjnego odejmiemy cykl spłaty zobowiązań otrzymujemy cykl konwersji gotówki. Zatem cykl konwersji gotówki zestawia dwa okresy:

1) okres oczekiwania przez firmę na odzyskanie środków pieniężnych;
2) okres, w którym firma dysponuje gotówką na spłacenie własnych długów, czyli inaczej cykl rotacji zobowiązań.

        Optymalny cykl konwersji powinien oscylować wokół zera. Na ogół jednak za bezpieczny cykl konwersji przyjmuje się okres do 1 miesiąca w wahaniach ± 30. Cykl dodatni i długi sugeruje kłopoty z zachowaniem płynności. Cykl ujemny i bardzo krótki może oznaczać nadpłynność finansową. Jeżeli cykl operacyjny podlega niekorzystnemu wydłużaniu się to utracie płynności finansowej pozwala zapobiec odpowiednie wydłużenie okresu spłaty zobowiązań.

Poglądowe zależności pomiędzy poszczególnym pozycjami cyklów rotacji składników majątku obrotowego przedstawia poniższe zestawienie:

CYKL1

        Poniżej przedstawiamy przykład cyklu konwersji gotówki w dniach, na podstawie spółek cukierniczych:

CYKL2

źródło: obliczenia własne

          W powyższym zestawieniu na uwagę zasługuje ujemny, bo 15 dniowy cykl konwersji gotówki w przypadku Otmuchowa, co należy ocenić pozytywnie. Dość dobrze z rotacją kapitału obrotowego radzi sobie również Mieszko. Po drugiej stronie znajduje się natomiast najsłabiej oceniany Colian. W przypadku tej spółki mówimy o dodatnim, wynoszącym aż 100 dni cyklu konwersji gotówki, co należy ocenić negatywnie. W zestawieniu znalazł się jeszcze Wawel, jednak ze względu na brak raportu skonsolidowanego, porównanie może nie być miarodajne.

       Podsumowując: krótszy cykl konwersji gotówki jest korzystniejszy dla firmy bo oznacza , że środki zainwestowane w aktywa bieżące są szybciej uwalniane i mogą być ponownie wykorzystane. Z kolei zbyt długi cykl konwersji gotówki może sugerować kłopoty z zachowaniem płynności.

Mariusz Puchałka
Analityk giełdowy

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, została przygotowana przez ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Jeden komentarz

  1. avatar
    Jeronimo,

    branza dobrze sobie radzi. Szkoda Jutrzenka dobre wyniki miala za IV kw. Jednak Mieszko i Wawel wyraznie liderują w stawce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.