Day Trading kontra Swing Trading

            Najczęściej w literaturze poświęconej tematyce giełdowej stosuje się podział inwestorów na długo i krótkoterminowych. Lukę pomiędzy tymi grupami wypełniają tzw. gracze średnioterminowi. Popularnością cieszą się również strategie Day Trading oraz Swing Trading. Którą wybrać?

             Długoterminowymi inwestorami z pewnością są fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne. W obu przypadkach kluczowym narzędziem wyboru papierów do portfela jest dobrze nam znana analiza fundamentalna. Z uwagi na stosowaną wysoką dywersyfikację portfela i wybór wielu instrumentów finansowych, rewizję posiadanych papierów przeprowadza się np. co kwartał. Chyba, że wystąpi nadzwyczajna sytuacja, np. spółka opublikuje skrajnie negatywną informację (w ekstremalnym wypadku złoży wniosek o upadłość), wówczas nawet gracze o nastawieniu długoterminowym, starają się ze zrozumiałych względów, jak najszybciej podjąć decyzje o całkowitej sprzedaży lub skróceniu posiadanej pozycji na wybranej spółce.

             O graczu długoterminowym najczęściej mówimy, jeśli jego horyzont inwestycyjny przekracza 3 miesiące. Z kolei uczestnik rynku, który z daną spółką wiąże się na okres krótszy niż 3 tygodnie, jest sklasyfikowany do grupy tzw. graczy krótkoterminowych. Grupie „średnioterminowców” pozostaje zatem okres przetrzymywania akcji w czasie od 3 tygodni do 3 miesięcy.

            W sytuacji dużej zmienności na rynku, z czym z pewnością od kilku miesięcy mamy do czynienia, najbardziej skutecznym podejściem do rynku powinno być inwestowanie krótkoterminowe.

            Terminologia giełdowa klasyfikująca „krótkoterminowców” sugeruje podział graczy według dwóch tytułowych strategii:
            1) Day Trading;
            2) Swing Trading.

 ad 1) jak sama nazwa wskazuje w strategii day trading, gracz zawiera transakcje na okres nie dłuższy niż jeden dzień. Posługując się strategią day trading, zakładamy, że tego samego dnia otwieramy pozycję i musimy ją, niezależnie od warunków giełdowych, zamknąć przed zakończeniem notowań.

 Do najistotniejszych zalet strategii day trading możemy zaliczyć:
a) stosunkowo ograniczone ruchy cen (bliższe linie obrony chroniące kapitał);
b) unikanie luk cenowych na otwarciu sesji, co pozwala minimalizować ryzyko;
c) pewien komfort psychiczny, dzięki nie pozostawaniu na pozycji do następnego dnia.

 Niestety są również i poważne wady tej strategii np.:
a) konieczność przesiadywania w trakcie sesji praktycznie non stop przy komputerze;
b) wysokie prowizje, które „zjadają” znaczną część wypracowanego zysku;

 ad 2) strategia swing trading jest mniej restrykcyjna, jeśli chodzi o ramy czasowe. Można tu stosować pewnego rodzaju dowolność, choć najczęściej mówimy o okresie inwestycji trwającym od kilku do kilkunastu dni.

Podstawowymi zaletami swing trading m.in. są:
a) możliwość załapania się na istotniejsze ruchy cenowe;
b) inwestor ma również teoretycznie więcej czasu na podjęcie decyzji;
c) jest to również mniej czasochłonna strategia, przy której stosowaniu możemy realizować się zawodowo w innej profesji;

Do wad stosowania swing trading zaliczamy natomiast:
a) narażenie na tzw. luki cenowe, które skutkują sporym obsunięciem kapitału;
b) trudności z określeniem momentu zamknięcia pozycji, który jak wskazują doświadczeniu gracze, jest najczęściej kluczowy dla osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w dłuższym terminie;

              Podsumowując wydaje się, że pierwsza z opisywanych strategii ma trochę wspólnego z hazardem Typowanie np. na podstawie analizy technicznej, czy dana spółka zyska na wartości podczas sesji jednego dnia, jest obarczone wysokim ryzykiem. Zdecydowanie większe szanse na osiągnięcie sukcesu mają inwestorzy stosujący swing trading. Mniejsza liczba zawieranych transakcji i płacone relatywnie niższe prowizje, w połączeniu z twardo ustawionym stopem oraz potencjałem na wyłapanie istotniejszych ruchów cenowych, powinny zaowocować dodatnią stopą zwrotu w dłuższym okresie czasu.

 Mariusz Puchałka
Analityk giełdowy

 

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, została przygotowana przez ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

2 komentarzy

  1. avatar

    Racja, na kilka dni to mozna cos probowac Ciasno stop i ewentualnie przytrzymac kilka sesji Jeden dzien to za malo, gorzej niz rzut moneta

  2. avatar

    daytrading oraz swingtrading są to dobre opcje na bardzo zmienne czasy. obecnie inwestycje długoterminowe pochłaniają dużo więcej nerwów i wymagają anielskiej cierpliwości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.