Astra do Portera, odbiór!

         Prowadzenie własnego biznesu, zarządzanie dużą korporacją, czy inwestowanie na giełdzie, wszystkie te działalności wymagają uprzednio opracowania odpowiedniej strategii. Mówi się, że to właśnie dobrej strategii spora grupa firm w gospodarce rynkowej zawdzięcza swój sukces. Zależność ta działa również w drugą stronę. Brak strategii lub błędnie opracowana strategia, to recepta na bankructwo firmy czy wyzerowanie rachunku inwestora giełdowego.

       Najprostszą w zastosowaniu analizą strategiczną odnoszącą się do działalności przedsiębiorstwa, jest analiza typu Astra. Polega ona na badaniu dwóch podstawowych problemów. W pierwszym kroku oceniamy wcześniej przyjętą przez przedsiębiorstwo strategię. Przy tym zwracamy uwagę na sytuację wewnętrzną i otoczenie zewnętrzne firmy. Ocena wewnętrzna może dotyczyć zarówno kwestii finansowych (np. niepokojąca wartość wskaźników finansowych, czy za niski poziom sprzedaży eksportowej). Zewnętrzna kwestia może być związana np. z nasilającą się presją ze strony konkurencji. Drugi krok jest posunięciem usprawniającym. Ma na celu modyfikację pierwotnej strategii. W szczególnych przypadkach zarząd powinien zrezygnować z wcześniejszej strategii i opracować i przyjąć zupełnie inną.

      Wydaje się, że tego typu ciąg postępowania powinien dotyczyć również inwestora giełdowego.

      Każda stosowana przez gracza strategia, wymaga okresowej oceny i reagowania w zależności od potrzeby poprzez opracowanie modyfikacji lub bardziej radykalnych zmian, w tym odstąpienie od dotychczasowej strategii i przyjęcie innej.

     Podaje się następujące fazy analizy Astra:

1. ocena realizacji przyjętej strategii zarządzania;
2. analiza otoczenia konkurencyjnego;
3. badanie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa;
4. projektowanie strategii zarządzania.

ad 1) czyli analiza obecnej sytuacji, w tym pomiar wskaźników finansowych (rentowność, płynność finansowa, wypłacalność);
ad 2) dotyczy przede wszystkim oceny szans i zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego. Stosowana jest tu przede wszystkim analiza SWOT (mocne, słabe strony, okazje i zagrożenia);
ad 3) podobnie jak przy SWOT, polega na analizie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim w odniesieniu do samej działalności przedsiębiorstwa;
ad 4) polega na wybraniu opcji strategicznej na podstawie wszystkich informacji z poprzednich etapów analizy.

     O sukcesie na giełdzie w głównej mierze decyduje zarządzanie wielkością pozycji. To ten element strategii ma kluczowy wpływ nie tylko na stopę wzrostu, ale przede wszystkim na ryzyko ponoszone przez inwestora. Podstawową kwestią jest dostosowanie wielkości pozycji zarówno do posiadanego kapitału i akceptowanego poziomy ryzyka, ale i do zmian ryzyka odnoszącego się zarówno do samego instrumentu, jak i do szerszego otoczenie rynkowego. Równie ważny jest rynek. Musi on być przede wszystkim płynny. Niska płynność to automatycznie wyższe ryzyko.

     Dla firmy branża, czyli rynek to klucz do sukcesu. O sukcesie firmy w dużym stopniu decyduje branża, do której firma należy i jej perspektywy. Specjalistą w dziedzinie wyboru branży jest amerykański ekonomista Michael Porter, który opracował szereg strategii konkurencji. W ekonomii przyjęło się pojęcie pięciu sił Portera, które wiążą między sobą zależności oddziaływania dostawców i odbiorców i wywierania wpływu przez nich na daną firmę, siły walki konkurencyjnej, oraz ryzyko wejścia nowych konkurentów i nowych substytutów na rynek. Porter podsumował, że atrakcyjność sektora jest tym mniejsza im większa jest siła odbiorców i dostawców, im większa możliwość wejścia nowych konkurentów oraz pojawienia się substytutów oraz dodatkowo im większa jest walka konkurencyjna pomiędzy firmami. Analiza 5 sił Portera stanowi nieodzowny element każdego biznes planu.

 Mariusz Puchałka
Analityk giełdowy

 

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, została przygotowana przez ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

3 komentarzy

  1. Największa zaleta koncepcji 5 sil Portera jest usystematyzowanie i uporządkowanie oceny sektora i otoczenia firmy. Metoda jest uniwersalna i moze byc stosowana w różnych sektorach

  2. Astra, to metoda scenariuszowa, wiec zarzad powinien opracowac kilka drog rozwiazana danego problemu i sprawdzac, czy jest poprawa i korygowac strategie jesli jest taka potrzeba

  3. Analiza Astra powinna byc stosowana z innymi metodami, np. z Metodą SWOT, czy Koncepcją pięciu sil Portera. Efekt, czyli wynik badań będzie przydatniejszy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.