Czas na DSO w ERP

        Do oceny jakości funkcjonowania finansów spółki stosujemy różne miary. Zastosowane przez firmy rozwiązania informatyczne powinny pomóc w kontroli finansów i wskazaniu dodatkowych źródeł oszczędności. Bardzo ważnym elementem sprawnie działającego przedsiębiorstwa jest odpowiednia egzekucja należności. Badanie poziomu skuteczności wysiłków firmy w tym zakresie należy do zadań wskaźnika DSO… Na czym to polega?

       Zacznijmy jednak od początku…

       Dynamiczny rozwój wykorzystania narzędzi informatycznych w celu poprawy jego jakości funkcjonowania sprawił, że pojęcia ERP, czy CRM są w coraz większym stopniu pojmowane i rozpoznawane zarówno na szczeblu kierownictwa firmy, jak i na poziomie wyboru produktu lub usługi przez konsumenta. Stosowanie Enterprise Resource Planning, czyli planowania zasobów przedsiębiorstwa, czy Customer Relationship Management, czyli zarządzania relacjami z klientami, jak doświadczenie pokazało, to bardzo często podstawa sukcesu firmy w XXI wieku.

      Wybierz DSO w ERP. Przedsiębiorstwo jest tak sprawne, jak jego najsłabsze ogniwo. Stosowane systemy ERP obejmują m.in. obszary.: magazynowania, zarządzana zapasami, planowania produkcji, zaopatrzenia, sprzedaży, księgowości, finansów i zarządzania zasobami ludzkimi (płace, kadry).

      … a co z należnościami?

      Celem monitorowania i kontroli poziomu cyklu rotacji należności, jest niedopuszczenie do sytuacji, w której egzekucja należności staje się najsłabszym ogniwem finansów przedsiębiorstwa. Powrót gotówki do sytemu gwarantuje bowiem zachowanie płynności spółki. Pieniądz jest równocześnie źródłem kolejnych inwestycji lub działalności strategicznej np. na polu M&A. Cykl rotacji należności w dniach, DSO (z ang. days sales outstanding), to stosunek należności z tytułu dostaw i usług do przychodów ze sprzedaży pomnożony przez liczbę dni w okresie, czyli np. średni stan należności / sprzedaż netto * 360 dni. Wysoki poziom tego wskaźnika stanowi sygnał alarmowy dla służb finansowych. Oznacza bowiem, że opóźnienia w ściąganiu swoich należności mogą pogorszyć płynność finansową spółki.

     Rosnąca konkurencyjność w wielu segmentach gospodarki wymaga jednak od przedsiębiorstwa sporej elastyczności przy zarządzaniu cyklem rotacji należności. Jeżeli spółka może pozwolić sobie na wydłużenie terminów płatności, strategia ta wpływa na wzrost konkurencyjności jej oferty, co w końcowym rozrachunku powinno doprowadzić do wzrostu sprzedaży i powiększyć zyski.

     Stosowane prze firmy systemy ERP są pomocne w monitorowaniu cyklu operacyjnego, czyli okresu, który upływa od momentu dokonania zakupu materiałów, surowców i towarów do dnia, w którym za sprzedane produkty, towary czy usługi klienci uregulują płatność. Ostatnim elementem tej układanki jest okres regulowania przez spółkę własnych zobowiązań. Po odjęciu od cyklu operacyjnego okresu zapłaty za zobowiązania, obliczyć można okres konwersji gotówki. Tym samym po wcześniejszym wydłużeniu cyklu rotacji należności i umiejętnym zarządzaniem zobowiązaniami, ostatecznie z pomocą systemów ERP, można skutecznie panować nad płynnością finansową spółki i zbierać korzyści z zastosowanej elastycznej strategii na silnie konkurencyjnych rynkach.

Mariusz Puchałka
Analityk giełdowy

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, została przygotowana przez ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

3 komentarzy

  1. avatar

    Efektem planowania zasobów przedsiębiorstwa jest wzrost jego funkcjonalności. Dlatego wdrożenie systemu ERP pozwala wydatnie poprawić efektywność działania całej firmy, oraz osiągnąć znaczące korzyści biznesowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.