Jak poprawić płynność finansową?

        Finanse osobiste, mała firma, duża firma, korporacja – niezależnie od skali działalności, posiadanym pieniądzem trzeba zarządzać. Do obsługi finansów w skali mikro najczęściej wystarczą podstawowe instrumenty bankowe, czy tradycyjne inwestycje na rynku kapitałowym (akcje, obligacje). Duże przedsiębiorstwa mogą natomiast w obecnej chwili skorzystać z dobrodziejstwa, jakie oferuje usługa tzw. cash poolingu.

       Usługa ta z zamierzenia stworzona została w celu polepszenia zarządzania środkami finansowymi. Dzięki cash poolingowi dział odpowiadający za finanse spółki jest w stanie optymalizować wykorzystanie ogólnie pojętych zasobów finansowych, które są w posiadaniu całej grupy kapitałowej. W efekcie chodzi o bardziej wydajne zarządzanie płynnością finansową grupy, co pozwala zarządowi na bardziej swobodne kierowanie spółką i podejmowanie ważnych decyzji strategicznych (np. finansowanie przejęcia, czy udział w większym kontrakcie).

       Spółki stosujące dźwignię finansową korzystają z finansowania zewnętrznego. Z kolei podmioty, które na dany moment zakumulowały większe zasoby gotówkowe, są w stanie samodzielnie finansować swoje przedsięwzięcia. Zdarza się, że w skład jednej dużej firmy wchodzą spółki o różnym stanie posiadanej gotówki, lub korzystające w obecnej chwili z finansowania zewnętrznego. W tej sytuacji w celu dążenia do minimalizacji kosztów i maksymalizacji korzyści z posiadanej gotówki, spółki powinny skorzystać z usługi cash poolingu.

      Banki oferują dwa główne warianty umów typu cash pooling. W pierwszym z nich (tzw. cash pooling wirtualny) nie występują nawet rzeczywiste przepływy środków finansowych pomiędzy rachunkiem głównym, a rachunkami spółek wchodzących w skład grupy. Oczywiście rozliczenie jest dokonywane, ale tylko w celach informacyjnych. Dział finansowy otrzymuje informację o analizie stanu sald debetowych i kredytowych. Naliczane są także odsetki wynikające z tych sald. W drugim wariancie dokonywany jest rzeczywisty przepływ środków pomiędzy spółkami objętymi cash poolingiem. W celu uniknięcia kosztów związanych z korzystania ze źródeł zewnętrznych, spółka z nadwyżką gotówki zasila spółkę, która w chwili obecnej znajduje się na debecie, a potrzebuje środków na dany cel.

      Korzyści są namacalne i niepodlegające dyskusji. Przede wszystkim osiągnięty zostaje tzw. efekt skali. Argument połączonych sald jest silnym atutem grupy w negocjacjach z bankiem, np. dotyczących otrzymania dodatkowego finansowania. Spółki wchodzące w skład grupy, a objęte umową cash poolingu nie ponoszą prowizji, którą zażyczyłby sobie bank za udzielenie kredytu. Końcowym efektem stosowania rozliczeń pomiędzy spółkami, jest poprawa płynności finansowej, co jest celem nadrzędny i prowadzi do wyższej oceny wiarygodności spółki zarówno w oczach banku, jak i kontrahentów.

 Mariusz Puchałka
Analityk giełdowy

 

 Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, została przygotowana przez ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

5 komentarzy

  1. Warto zastanowić się, w którym kraju ma być umiejscowiony pool leader, ponieważ przy zastosowaniu tego instrumentu spółki z grupy kapitałowej (w jednym kraju bądź w różnych krajach), korzystają z jednakowych stóp oprocentowania ustalonych dla salda zgromadzonego na rachunku głównym.
    A to może być dodatkową korzyścią bądź nie…

  2. Jednak najważniejszą korzyścią jest możliwość globalnego minimalizowania kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy. pozwala podmiotom w nim uczestniczącym na równoczesne ograniczenie kosztów odsetkowych i zwiększenie przychodów odsetkowych, przy wykorzystaniu środków jednostkowych i środków grupowych 🙂

  3. Podstawową korzyścią płynącą z zastosowania cash poolingu jest możliwość kompensowania przejściowych niedoborów środków finansowych wykazanych przez podmioty z grupy z osiągniętymi przez inne podmioty nadwyżkami.

  4. Prowadzenie takich operacji wymaga posiadania rozbudowanego działu księgowości, gdyż należy sprawować kontrolę nad poprawnością tak dokonanych operacji. W praktyce podmiotem odpowiedzialnym za sposób dokonywanych rozliczeń jest pool leader, czyli zarządca rachunku.

  5. Ponieważ przepisy polskiego prawa podatkowego nie regulują szczegółowo instytucji prawnej, jaką jest cash pooling, zastosowanie mają ogólne zasady prawa podatkowego. Cash pooling korzysta ze zwolnienia z VAT jako usługi pośrednictwa finansowego. W związku z tym czynności te nie podlegają opodatkowaniu pcc. Póki co super, ale znając nasze fiskalne państwo… niedługo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.